Jak uchovnit NO ?

Co je to uchovnění ? Uchovnění psa znamená, že pokud splníte podmínky dané klubem určitého plemene (pro každé plemeno platí jiné podmínky pro uchovnění), tak lze na takovém psu chovat štěňátka s průkazem původu. U německého ovčáka se pro uchovnění testuje zdraví, DNA (kvůli pravosti rodičů), povaha (NO nesmí být agresivní ani bojácný) a celkový vzhled.  Pokud jedinec nesplňuje některou z těchto podmínek, například má těžkou dysplazii kyčelních kloubů, tak je vyřazen z chovu a nemůžou na něm být chována štěňata s PP. Bohužel někteří lidé pro peníze na těchto psech chovají štěňata bez PP a laiky navnazují na informaci, že rodiče štěňat jsou s PP a tudíž jsou čistokrevná. Jenže u takového štěněte je velká pravděpodobnost, že vadu po rodičích zdědil, nebo si jí přinejmenším nese v sobě a pokud je na něm opět chováno (bez PP), tak vadu přenáší na další a další generace potomků.

Máte pejska/fenku německého ovčáka a chystáte se ho uchovnit ???

Zde najdete všechny podmínky pro uchovnění.

Výstavy

 • pořádané ČKNO, německé a rakouské
 • posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO
 • výstavní ocenění nejméně dobrý dosažené ve třídě dospívajících, pracovní a od 1.1.2009 i ve třídě mladých
 • pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní

RTG

(RENTGENY LOKETNÍCH  A KYČELNÍCH  KLOUBŮ)

DKK- Displazie kyčelních kloubů

DLK- Displazie loketních kloubů

Číslo (Levá noha) / číslo (pravá noha)

V ČR se používá označení stupňů rozvoje DKK čísly od "0" do "4", v zahraničí nulu nahrazuje písmeno "A" a čtyřku "D".

"0" znamená negativní nález (Zdravé klouby)

"1" je hraniční stav mezi normálním a dysplastickým kloubem.

"2" představuje lehkou DKK.

"3" střední postižení ( U plemene NO je už toto postižení vyřazující z chovu).

"4" těžkou dysplazii.

 • V ČR – max. 2. Stupeň
 • SRN, Rakousko - výsledek A (normal, fast normal, noch zugelassen)

Uznává se nejlepší hodnocení, za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřazen.

Zkoušky z výkonu

 • ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška nejméně I. stupně ZVV, SchH, IPO
 • mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů z Německa, Rakouska a Slovenska (!! zkouška může být uznána pouze při posouzení rozhodčím ČKS, MSKS, SV nebo ZŠK !!)

DNA

 • od 1.1.2009 musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek krve pro určení identity (DNA)
 • záznam v PP
 • Pro štěňata narozená od 1.7.2012 je povinné : RTG loktů.
 • Povinnost provedení DNA v SRN.


Bonitace

(Bonitace není povinnou podmínkou pro uchovnění, ale tím, že se jí zúčastníte se Váš pejsek dostane do výběrového chovu)

 • importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importováni

Uznává se i bonitace provedená v Německu a Rakousku českým majitelem.